1 Hipan ninyo ang pakakak sa Sion, at mangagpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok; manginig ang lahat na mananahan sa lupain: sapagka't ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, sapagka't malapit na; . 1:1 Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat.. 1:2 Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tukso; . James agrees. 1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: 2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit … James 2:10, KJV: "For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all." No justification for such a division of 2:1-9 and 2:10-13 is provided; it is merely assumed. 1:3 Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis.. 1:4 At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon … This and the content of 2:10-11 argue strongly for this section as a defense of the argument in 2 :8-9. 1. brethren--The equality of all Christians as "brethren," forms the groundwork of the admonition. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point— one particular, one commandment. Completely overlooked is the formal connection of gar (foe) at the beginning of verse 10. James 2:1-26.THE SIN OF RESPECT OF PERSONS: DEAD, UNWORKING FAITH SAVES NO MAN. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog Bible: James. James 2:10. James 2:11 - Sapagka't ang nagsabi, Huwag kang mangalunya, ay nagsabi, naman, Huwag kang pumatay. James 2:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] James 2:10, NIV: "For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it." Version Information. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. he is guilty of all: that is, although respect of persons may appear to be the violation only of a single precept, yet it is a transgression of the whole law. James illustrates "the perfect law of liberty" ( James 1:25) in one particular instance of a sin against it, concluding with a reference again to that law ( james 2:12 james 2:13). Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. But those saved through faith and by God's grace will, without fail, step into the good works God has prepared for them to do (Ephesians 2:10). CHAPTER 2. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. James 2:10, ESV: "For whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it." Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, nguni't pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. In fact, he is saying, theologically, exactly the same thing as Paul. James 2:10. The whole law encompasses the entire will of God.To break any part of it is to infringe on that will and therefore become guilty of sin, to become a sinner in principle against each individual law and the intent of the whole law.Even under human justice systems, a person becomes a criminal by breaking just one law. Read James 2:26 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Sapagka't kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya … For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 2 Araw ng kadiliman at ng pagkukulimlim, araw ng mga ulap at ng pagsasalimuot ng dilim, gaya ng liwayway na namumukadkad sa mga bundok; isang malaking bayan at matibay; hindi … This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. However, while Paul emphasizes the "cause," which is trusting faith, James emphasizes the "effect," which is good works.